Reference

Geometrické plány pro pozemkové úřady :Nový Jičín, Karviná  Pavilon“ LARA-Čeladná“-geometrický plán

Geometrické plány  pro rozdělení ,vyznačení budov, komunikaci pro CTP (Ostrava-Hrabová)

Geometrický plán“ IQ Ostrava“

Geometrický plán“ FUTURUM“ Ostrava                                                                                       

Skutečné provedení stavby ,geometrické plány pro věcné břemeno – kanalizace v obci Otice

kanalizace v obci Karlovice

Geometrický plán administrativní a montážní budovy pro f.Liftcomp

Vytyčení haly montážního, vývojového a školicího střediska Liftcomp

Geometrický plán-bytové domy Heřmanice           

– bytové domy Hlučín

-bytové domy –Vila domy Nová Bělá

-bytový komplex“ Atrium Slezská Ostrava“     Geometrický plán a určení ploch jednotlivých bytových jednotek stavby“ Městská brána Ostrava“

Rozdělení pozemků pro výstavbu rod.domků Stará Bělá

Geometrické plány pro rozdělení pozemků, vytyčení vlastnických hranic, vytyčení staveb pro  investory např.: městský obvod Slezská Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky, Poruba, Krajský úřad Ostrava, obec Olbramice, Magistrát města Ostravy, stavební firmy Stavex Ostrava.SV UNIPS Ostrava….